Engångssurrningar

Engångssurrningar för att hålla ner kostnaden

Engångsbandet kommer i en mängd olika utföranden. De varianter ni hittar i vår e-handel är de mest vanligt förekommande på marknaden. Det existerar en mängd olika typer på marknaden. Kontakta oss om ni har funderingar eller är osäkra på vad som behövs.

Surra fast last i container

Container trafik i världen är ett stadigt ökande sätt att transportera gods. Världens störste omlastningshamn för container trafik är Singapore som tar emot enorma 140 000 fartyg om året. Det finns uppskattningsvis uppåt 600 000 000 containers i världen och många av dessa kräver någon slags lastsäkring. Även om man fyller en container till bredde behövs oftast ett rasskydd för att skydda mottagaren när denne öppnar dörrarna. Många skador på gods, men framför allt personer, uppstår när gods rasar ut från dörrarna efter containerns och godsets rörelse ute på de sju haven.

Hos Swelash.se hittar du engångssurrningar för exempelvis surrning av last i container. Med container surrningar eller engångssurrningar håller du ner kostnaden. Använd envägsbandet och engångslåset (key lock lås) på godset och återanvänd WLS-spännaren för bästa ekonomi. Med engångssurrningar kan man mer än halvera kostnaden på lastsäkring när man skickar iväg gods där lastsäkringen ingår och aldrig kommer i retur.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.